452 0040

Aia 25, KuressaareSA Kuressaare Haigla patsientide nõukogu pöördumine 

 

Austatud

 

Terviseminister Riina Sikkut
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
Eesti Tervisekassa
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Kuressaare Haigla Nõukogu

Saaremaa Vallavalitsus
Saaremaa Vallavolikogu
Meediaväljaanded

 

13.03.2024

SA Kuressaare Haigla Patsientide Nõukogu vaade eriarstiabi olukorrast Saare maakonnas.

Oleme tõsises mures eriarstiabi kättesaadavuse üle Saare maakonnas. Saare maakond hõlmab 34 000 elanikuga Saaremaa ja Muhu suursaart ning viit püsiasutusega väikesaart (Abruka, Kesselaid, Kõinaste, Ruhnu, Vilsandi).

Rahvastiku Tervise Arengukavas 2020-2023 (https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Tervishoid/rta_05.05.pdf) koostamisel on kokku lepitud põhimõtted, millele tuginedes on koostatud kogu arengukava. Koostöö, ebavõrdsuse vähendamine tervises, innovaatilise lähenemise rakendamine, kogukondade kaasamine, inimkeskus, inimese vastutus oma tervise eest, tõenduspõhisus ja elukaarepõhine lähenemine – kas reaalsus või unistus?

Saarlased on tulenevalt regionaalmajanduslikest oludest tunduvalt suuremas vaesusriskis ja lisandub aja- ja rahakulu (sotsiaal)transpordile ning omastehooldajate panus.

Saare maakonna keskmine sissetulek on Eestis Valga maakonna järel tagantpoolt teine https://palgad.stat.ee/#, mis tähendab, et igasugune tervisega seotud lisakulu on koormav kogu perele.

Kuressaare haigla oli esimene Eesti haiglatest, kus kutsuti kokku  Patsientide Nõukogu, mille eesmärk on juhtida tähelepanu haigla töö kitsaskohtadele ja vajadustele kohalike patsientide vaatevinklist. Kõike seda eesmärgiga muuta tervishoiuteenused võimalikult patsiendikeskseks. Meie vahel toimuvad pidevalt edasiviivad arutelud ja diskussioonid lahenduste leidmiseks.
 

Me oleme õnnelikud kui meil on valdkonna eriarst kohapeal. Mitmed eriarstide vastuvõtud toimuvad tänu heale koostööle suurhaiglatega ja oleme väga tänulikud. Mandrilt tulevate reumatoloogide, kardioloogide, onkoloogide, silmaarsti jt vastuvõtud on kiiresti täis ja abivajajaid on palju rohkem.

Saarlaste jaoks tõsised murekohad on psühhiaatrite ja psühholoogide puudus; silmaarsti, füsioterapeutide, sisearsti, anestesioloogi, onkoloogi, ortodondi ja reumatoloogi puudus;  vajadus suurendada neuroloogi, kardioloogi jt vastuvõtte.
 

Nõrdimust tekitav on info südamestimulaatorite paigaldamise lõpetamise kohta olukooras, kus saarlaste surmapõhjus nr 1 on vereringeelundite haigused. https://statistika.tai.ee/pxweb/et/Andmebaas/Andmebaas__01Rahvastik__04Surmad/SD15.px/.  Siinkohal meie saarlastest patsientide esindajatena näeme, et on väga suur vajadus teenuse laiendamise ja selle jätkumise igakülgse toetamisele järele, kuna südameprobleemide puhul on iga minut kriitilise tähtsusega.

Kui võetakse ära õigus südame stimulaatoreid paigaldada, kuidas siis säilib oskus ja võimekus nende kontrolliks? Praegusel hetkel ei ole meie patsientide jaoks selge, kuidas peaks jätkuma kaugloetavate südamestimulaatorite kontroll, kui kohapeal ei ole enam spetsialisti? Stimulaatori paigaldamine on vaid üks tegevus ja meie poole pöördunud patsiendid on mures, et mandril vaadakase üle vaid stimulaatori toimimine ja muude südameprobleemide jaoks ei ole sellel vastuvõtul aega. Eraldi uue saatekirja ja aja leidmine on veel keerulisem.
Saarlased, nagu teisedki eestlased soovivad raviteenuseid kodu lähedal, et vältida pikka ja kurnavat teekonda üle väina suurhaiglatesse. Lisaks mõjub kodust ja lähedastest kaugel ravil käimine vaimsele tervisele. Eriti suure pinge all on eakad, kes harva kodust väljas käivad, rääkimata mandrile minekust.

Saaremaale põhikohaga tööle tulijaid ei ole kerge leida. Loomulikult vajab iga eriarst ametivenda, kuid siinkohal tuleb mõelda saarelisele eripärale.
Meil töötavad üksikud oma ala spetsialistid – silmaarst, onkoloog, psühhiaater, nahaarst, uroloog – mõned neist aastakümneid. Me oleme väga õnnelikud, et nad on olemas. Ei kujuta ette kui ka nende töö jätkamine satuks ohtu. Kas nende töö on seetõttu kehvem, et nendel ei ole ametivenda kõrval?
 

Toimivate lahenduste lõhkumise asemel keskendume sellele, kuidas edasi ja patsientide esindajatena ootame nii riigilt kui teistelt haiglatelt koostööd, mitte konkurentsi. Me saarlased väärivad samuti inimväärset elu ja vajadustele vastavaid tervishoiuteenuseid.
 

Meie riigi tervishoiupoliitika kujundamisel ootame lisaks erialaseltside kaasamisele ka kohaliku kogukonna kaasamist ja sisulist arutelu enne saarlaste tervishoidu puudutavate oluliste otsuste langetamist. 

Suur tänu kogu Kuressaare Haigla meeskonnale ja mandrilt appi tulnud tublidele arstidele ja spetsialistidele, kes meie inimeste tervise eest toetavad.

 

Kuressaare Haigla SA Patsientide Nõukogu liikmed:

Veronika Allas - Saaremaa Puuetega Inimeste Koja esindaja, Patsientide Nõukogu

Ingrid Põldemaa - Saaremaa Reumaühing MTÜ esindaja

Meeli Lauk - Saaremaa Vähiühing MTÜ esindaja

Ave Kaal - Saaremaa Diabeediselts MTÜ esindaja

Meelis Krämann - patsientide esindaja

Anneli Tõru – MTÜ Meelespea