452 0040

Aia 25, Kuressaare1.02.1986 - nööbist kuube kolimine

1.02.1986 tähistati sealsamas koolitusklassis, kus jätkuvalt peetakse kokkusaamisi ja loenguid, rajooni keskhaigla juurdeehituse avamist! Seekord oli pidu haiglapersonalile, ametlik avamine toimus 25. jaanuaril ning tordi peal seisidki sõnad "Nööbist kuube kolinud".

1986. aasta 28 jaanuari "Kommunismiehitaja" kirjutab:

"Laupäeval jõudis kätte kauaoodatud päev - avati rajooni keskhaigla juurdeehitus. Sellest pidulikust sündmusest võtsid osa Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja Peeter Palu, Eesti NSV tervishoiuminister Väino Rätsep, EKE juhatuse esimees Vivo Tamm jt.

Miitingul ütles avasõna EKP Kingissepa Rajoonikomitee esimene sekretär Jüri Räim. Sõna võtsid veel Eesti NSV tervishoiuminister Väino Rätsep ja rajooni keskhaigla peaarst Madis Allik, kes teatas, et uus hoone on võtnud juba vastu esimesed patsiendid ning öösel oli tehtud uues operatsiooniplokis ka esimene operatsioon. Seejärel sai sõnajärje Saare KEK-i juhatuse esimees Enn Rettau, kes andis Madis Allikule üle uue hoone sümboolse võtme. Saabus pidulik hetk. Peeter Palu, Väino Rätsep ja Jüri Räim lõikasid läbi lindi.

Algas tutvumine uue hoonega, mis oli nii suur, et Madis Allik pidi enne ringkäigu algust maketil suunad kätte andma."