452 0040

Aia 25, KuressaareVisiiditasu

Visiiditasu suurus on 5,00 eurot.

Visiiditasu kehtib kõikidele ravikindlustusega kindlustatud patsientidele, kes pöörduvad arsti või psühholoogi ambulatoorsele vastuvõtule.

Visiiditasu ei võeta, kui

  • Patsient on arsti või psühholoogi poolt tagasi kutsutud sama haigusjuhtumiga seotult viimase kolme kuu jooksul;
  • Patsient saadetakse Kuressaare Haigla Sihtasutuse ühe eriarsti poolt sama tervishoiuasutuse teise eriarsti vastuvõtule;
  • Kuressaare Haigla Sihtasutuse eriarsti vastuvõtule tulev patsient on saadetud teise tervishoiuasutuse sama eriala arsti poolt;
  • Ambulatoorset eriarstiabi osutatakse rasedale;
  • Vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
  • Ambulatoorset eriarstiabi osutatakse kuni 18 aastasele (kaasa arvatud) põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses statsionaarses õppes õppivale kindlustatud isikule.

Visiiditasu on võimalik maksta haigla registratuurides, klienditeenindaja juures ja kassas. Visiiditasu makstakse üldjuhul enne visiiti.
Visiiditasu maksmise kohta väljastatakse  patsiendile tasuliste teenuste arve (visiiditasu arve).
Sularahas või pangakaardiga visiiditasu maksmist tõendava dokumendi originaal jääb patsiendile.

Kuressaare Haigla SA juhatuse 24.09.2013 otsus nr 62
Ravikindlustuse seaduse §70 ja §72