452 0040

Aia 25, KuressaareVähiravi

Vähiravi arsti vastuvõtud

Kuressaare Haiglas on avatud vähiravi arsti vastuvõtud, mida viivad läbi lda-Tallinna Keskhaigla onkoloogid:

 • onkoloogi vastuvõtt/konsultatsioon;
 • süsteemravi

  Kuressaares pakume süsteemset kasvajavastast ravi. Süsteemse ravi alla kuuluvad keemiaravi ehktsütostaatiline ravi, hormoon-, sihtmärk- ja immuunravi. Vastuvõtule võivad pöörduda kõikide kasvajapaikmetega patsiendid. Vastuvõtul saab patsiendile selgitada tema raviteekonda (diagnostika, onkoloogiline konsiilium, ravi) ning seda, kas ja milliseid raviprotseduure saab teha Kuressaares. Alati võib onkoloogi poole pöörduda ka teisese arvamuse saamiseks. Kuivõrd onkoloogilise patsiendi raviprotsess on harilikult pikk (kirurgiline- või kiiritusravi, millele võib eelneda või järgneda süsteemravi), siis kogu protsessi on võimalik koordineerida ka Kuressaarest. 

Kuressaares võtavad vastu:

 • Dr. Elen Vettus
 • Dr. Kristi Niinepuu
 • Dr. Tiina Tuul

  Mida pean tegema, kui olen saanud vähidiagnoosi ning soovin ravi Kuressaares? Perearst või vähi diagnoosinud raviarst suunab patsiendi onkoloogi vastuvõtule Kuressaare Haiglas. 

  Mida pean tegema, kui olen seni saanud vähiravi lda-Tallinna Keskhaiglas, ent soovin seda edaspidi saada Kuressaares? 
  Rääkige oma raviarstiga: kui arst leiab, et ravi on võimalik teha Kuressaares, lepitakse kokku raviaeg Kuressaare Haiglas.

  Mida teha, kui olen saanud ravi mõnes muus Eesti haiglas, naiteks PERHis või TÜKis? Kas siis on ka lootust saada Kuressaarde ravile?
  Tuleb arutada raviarstiga, kas ravi on võimalik teha Kuressaares ning paluda raviarstilt suunamist onkoloogi vastuvõtule Kuressaares.

  Kes otsustab, kas ravi saab Kuressaarde üle tuua?
  Süsteemravi võimalikkus Kuressaares sõltub haiguse olemusest ja vajalikust ravist, seda saab otsustada ainult onkoloog.

  Kuhu helistada, et saada täpsemat infot?
  Küsimused nii esmaste konsultatsioonide kui korduvate pöördumiste kohta palume edastada kas Kuressaare Haigla registratuuri või e-mailile: kuressaare.onkoloogia@itk.ee

Vastuvõtule registreerimine Kuressaare Haiglas telefonil 45 20 115.

Kui ei saa mingil põhjusel ravile tulla, siis palun teavitage ITK sisekliiniku sekretäri Sinikka Jarinen telefonil 620 7298, meilil sinikka.jarinen@itk.ee või onkoloogia päevaravi telefoninumbril 4520159.