452 0040

Aia 25, KuressaareRavikindlustamata isikult tasu võtmise kord

Ravikindlustamata isikud tasuvad eriarsti vastuvõtu, plaaniliste uuringute ning ambulatoorse- ja statsionaarse ravi eest ise või esitavad tasumist tõendava garantiikirja (nt omavalitsuselt).

Erakorralist abi osutatakse kõikidele isikutele olenemata ravikindlustuse olemasolust või kehtivusest.

Eriarsti ambulatoorse vastuvõtu tasu kindlustamata isikule on kehtestatud Kuressaare Haigla Sihtasutuse tasuliste teenuste hinnakirjas.

Eriarsti ambulatoorse vastuvõtu tasu on võimalik maksta haigla registratuurides, klienditeenindaja juures ja kassas sularahas või pangakaardiga. Tasu makstakse enne visiiti või esitatakse tasumist tõendav garantiikiri.

Tasu maksmise kohta väljastatakse patsiendile tasuliste teenuste arve. Sularahas või pangakaardiga tasu maksmist tõendava maksedokumendi originaal jääb patsiendile.

Vajadusel ja patsiendi nõusolekul võib vastuvõtu käigus määrata tasulisi uuringuid, analüüse jms tervishoiuteenuseid, mille eest patsient on kohustatud tasuma vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelule.

Määratud tasuliste uuringute, analüüside jms tervishoiuteenuste kohta koostab kabineti õde vastuvõtu lõpus tasuliste teenuste arve, mille patsient saab tasuda haigla registratuurides, klienditeenindaja juures, kassas või ülekandega.

Kuressaare Haigla SA juhatuse 28.01.2014 otsus nr 10