452 0040

Aia 25, KuressaareStatsionaarne õendusabi

Piret Sarjas
vastutav õde
piret.sarjas@saarehaigla.ee

452 0004

Tiiu Pilviste
vanemõde
tiiu.pilviste@saarehaigla.ee

452 0160

Tiina Raamat

Perenaine

452 0166

Merike Rang
sotsiaaltöötaja
merike.rang@saarehaigla.ee

452 0087

Leini Kaal
sotsiaaltöötaja
leini.kaal@saaremaavald.ee

5750 2452

õed

452 0086

Patsientide telefon

452 0047

koduõendus teenus

haigla@saarehaigla.ee

 

 

INFO

 

Iseseisvas statsionaarses õendusabis on 32 voodikohta. Asume A-korpuse 3. korrusel. Oma patsientidele pakume peenetundelist põetust 24 tundi ööpäevas, võimalust vaadata televiisorit, lugeda raamatuid. Üksuses on võimalik osta haigla kohviku pakutavaid tooteid.

Haiglast saab välja helistada mobiiltelefoniga. Kontakti patsientidega saab telefonilt 452 0086.