452 0040

Aia 25, KuressaareKiirabi statistika 2019

Kiirabi väljakutsete prioriteedid

A, B, C ja D prioriteediga väljakutsete kirjeldused: Terviseameti kodulehel

2019.a. I kv

1.Kutsete arv brigaadi ja prioriteedi järgi

Brigaad A B C D Puudub Kokku
KURESSAARE 91 12 119 310 45 4 490
KURESSAARE 92 13 140 292 44 0 489
ORISSAARE 91 11 119 161 34 9 334
Üldkokkuvõte 36 378 763 123 13 1313

2. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (korraldus-väljasõit)

Brigaad A B C D Üldkokkuvõte
KURESSAARE 91 2,00 2,50 2,04 1,32 2,08
KURESSAARE 92 2,08 2,30 2,11 1,23 2,09
ORISSAARE 91 3,42 3,58 2,75 1,56 2,89
Üldkokkuvõte 2,50 2,77 2,30 1,35 2,31

 

3. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (korraldus-kohal)

Brigaad A B C D Üldkokkuvõte
KURESSAARE 91 14,45 14,34 13,51 9,78 13,27
KURESSAARE 92 14,04 13,80 14,59 9,70 13,89
ORISSAARE 91 29,80 21,22 18,79 17,91 19,96
Üldkokkuvõte 19,42 16,34 15,07 12,00 15,26

 

4. Väljasõidu keskmised kellaajad brigaaditi (väljasõit-kohal)

Brigaad A B C D Üldkokkuvõte
KURESSAARE 91 12,65 11,90 11,49 8,59 11,34
KURESSAARE 92 11,93 11,55 12,46 8,50 11,82
ORISSAARE 91 26,45 17,82 16,06 16,49 17,10
Üldkokkuvõte 16,99 13,65 12,86 10,74 12,99

 

5. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Delta kutsed

C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 20 (kahekümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest.  C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 10 (kümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest. Andmetöötlusest on eemaldatud annulleeritud kiirabikaardid (10).

 

  D-kutsed 10' 10'% 15' 15'%
KURESSAARE 91 40 23 57.5% 28 70%
KURESSAARE 92 42 30 71.4% 32 76.2%

 

Kõik Kuressaare 91 ja Kuressaare 92 D-kutsed olid Kuressaare linna ja Saaremaa valla piires. Linna piires toimus Kuressaare 91 puhul 21 kutset, millest 10’ oldi kohal 95.2% ning 15’ oldi kohal 100% juhtudest. Linna piires toimus Kuressaare 92 puhul 27 kutset, millest 10’ oldi kohal 96.2% ning 15’ oldi kohal 96.2% juhtudest. Kuressaare 92 ajapiiridest väljaspoole jääval juhul on kohal aeg hiljem (valesti) sisestatud. Saaremaa valla suurus ning pikad distantsid tingivad olukorra, kus keskmised ajad tulevad allpool lubatut.

  D-kutsed 10' 10'% 15' 15'%
ORISSAARE 91 31 10 32.3% 14 42.5%

 

Orissaare 91 baseerub Saaremaa vallas Orissaare alevikus ning katab Muhu valda ja poolt Saaremaa valda. Tegemist on valdavalt hajaasustusega piirkonnaga. Delta kutsetest leidis 7% aset Kuressaare linnas, 77% Saaremaa vallas ning 16% Muhu vallas. Pikad distantsid tingivad ka kohalejõudmise aja pikenemise.

6. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Charlie kutsed

C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 20 (kahekümne) minutiga 90 (üheksakümne) % kutsetest.  C ja D prioriteediga kutsetele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 10 (kümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest; muudel juhtudel vähemalt 15 (viieteistkümne) minutiga 55 (viiekümne viie) % kutsetest. Andmetöötlusest on eemaldatud annulleeritud kiirabikaardid (18) ja transportkutsed (23) patsiendi reanimobiilile üle andmiseks.

  C-kutsed 10' 10'% 15' 15'% 20' 20'%
KURESSAARE 91 289 151 52.2% 190 66% 228 78.89%
KURESSAARE 92 280 143 51.1% 185 66.1% 206 73.57%
ORISSAARE 91 153 27 32.3% 55 35.9% 88 57.52%

7. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Bravo kutsed

A ja B prioriteediga kutsele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 30 (kolmekümne) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest ning muudel juhtudel vähemalt 35 (kolmekümne viie) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest. Andmetöötlusest on eemaldatud annulleeritud kiirabikaardid (19) ning transportkutsed (5) patsientide reanimobiilile üle andmiseks (Kuivastu sadam, kopter, lennujaam).

  B-kutsed 30' 30'% 35' 35'%
KURESSAARE 91 109 98 89.9% 103 94.5%
KURESSAARE 92 133 117 88.0% 123 92.5%
ORISSAARE 91 112 82 73.2% 96 85.7%

 

 

8. Kohalejõudmise aeg prioriteedi järgi (korraldus-kohal) – Alfa kutsed

A ja B prioriteediga kutsele peab kiirabibrigaad kohale jõudma: sama valla või linna piires vähemalt 30 (kolmekümne) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest ning muudel juhtudel vähemalt 35 (kolmekümne viie) minutiga 70 (seitsmekümne) % kutsetest. Andmetöötlusest on eemaldatud annulleeritud kiirabikaardid (1) ning transportkutsed (3) patsientide reanimobiilile üle andmiseks (Kuivastu sadam, kopter, lennujaam).

  A-kutsed 30' 30'%
KURESSAARE 91 9 8 88.9%
KURESSAARE 92 12 11 91.7%
ORISSAARE 91 11 9 81.8%

 

 

9. Valed või puuduvad kellaajad

Kiirabibrigaadi pidajad on kohustatud samuti arvutama iga kvartali kohta kiirabiasutuse lõikes, milline on kiirabijuhtumite (kiirabikaartide) osakaal kiirabijuhtumite (kiirabikaartide) koguarvust, mille puhul väljasõidu- ja kohalejõudmise aegade osas on Kiirabibrigaadi pidaja ja Häirekeskus eriarvamusel; selliste juhtumite arv kvartalis ei tohi olla suurem kui 1 (üks) % ja mille puhul on kaardile märkimata jäänud vähemalt 1 (üks) nõutav kellaaeg. Selliste juhtumite arv kvartalis ei tohi olla suurem kui 5 (viis) %.

  Kutsed Puudu %
KURESSAARE 91 490 39 8.0%
KURESSAARE 92 489 30 6.1%
ORISSAARE 91 334 55 16.5%

 

Brigaadijuhid on allkirjastanud kiirabikaardi enne „LAHKUN VABA“ staatuse vajutamist.  Viga on esile tõstetud ning personal teavitatud. Järgmine kvartal ei tohiks korduda. Häirekeskuse ja kiirabibrigaadi kellaaegade eriarvamusi olla ei tohiks (numbrite välja toomiseks ei leia analüüsimoodulist võimalust).

10. Kiirabiteenus ja ravikvaliteet

Iga kiirabibrigaadi osutatud kiirabiteenuse kvaliteeti hinnatakse vastavusena käesoleva lisa osades A ja B kirjeldatud kvaliteediindikaatoritele ja kiirabi tegevusjuhistele ning Ravijuhendite Nõukoja poolt heakskiidetud soovitustele (edaspidi koos ravijuhised). Kvaliteedi sihttase ravijuhisele vastavuse osas on vähemalt 90 (üheksakümmend) %, millises ulatuses peab ravijuhisega hõlmatud valdkonnas kiirabiteenus olema kooskõlas selle kõikide indikaatoritega (ravijuhise täielikult rakendamisel) või indikaatorite hulgast, millises ulatuses on kiirabibrigaad põhjendatult otsustanud ravijuhist rakendada osaliselt.

  Kaarte Kontrollitud Ravivead Ravivead% Dok. vead Dok. vead
KURESSAARE 91 490 490 1 0.2% 7 1.43%
KURESSAARE 92 489 489 0 0 10 2.05%
ORISSAARE 91 334 334 0 0 10 2.99%

 

Kontrollitud kõigi kiirabikaartide sisuline osa. Kliiniliselt olulisi ravivigu ei esinenud.