452 0040

Aia 25, KuressaareHinnakiri

Kuni 30.06.2023 oleneb hooldekodu teenuse maksumus kliendi hooldusvajadusest:

Kergema astme üldhooldus 920€ kuu

Raskema astme üldhooldus 960€ kuu

Kliendi hooldusvajaduse hindamiseks on moodustatud kolmeliikmeline komisjon, kes hindab kliendi hooldusvajadust VASA meetodil enne lepingu sõlmimist. Vajadusel teeb komisjon hooldekodus viibivale kliendile hooldusvajaduse ümberhindamise.

 

Alates 01.07.2023 on hooldusteenuse hind 1100 kuus,  sellest hoolduskomponent on 625 kuus.

Alates 01.07.2023 rakenduva hooldusreformiga võtavad kohalikud omavalitsused kehtestatud piirhinna alusel isiku hooldusega seotud kulud (hooldajate ja abihooldajate töötasud, riigimaksud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisooni kulud) enda kanda.

Isiku enda tasuda jääb muu personali tööjõukulu koos maksudega ning üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majutuskulud, sealhulgas toitlustuskulu.

NB! Hinnale lisanduvad vastavalt isiku tegelikule tarbimisele kulutused mähkmetele, iluteenustele, ravimitele

Ühekohalisele toale lisandub hooldusteenuse hinnale veel vastavalt 80€ (duširuumita) või 100€ (dušširuumiga)