452 0040

Aia 25, KuressaareInfo matuse korraldamiseks

Saaremaa Vallavalitsus ja Kuressaare Haigla avaldavad siirast kaastunnet Teie lähedase surma puhul. Infoleht on mõeldud abistamiseks matuste korraldamisel ja leinaajal.
 

Matuse korraldamine Esmalt registreerib arst lähedase surma rahvastikuregistris. Perearst väljastab surmatõendi, mis tuleb esitada matusebüroole ning valla sotsiaalosakonnale matusetoetuse taotlemisel.

Matusetoetust on õigus taotleda rahvastikuregistrijärgse Saaremaa valla elaniku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks hüvitamiseks surmatõendi alusel. Toetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale isiku surma. Toetuse suuruseks on 250 eurot.
Taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus (vt allpool) + perearsti poolt väljastatud surmatõendi koopia.
Infoks: Juulist 2019 muutus Eestis surma registreerimine. Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutusse (vallavalitsusse) pöörduda. Surm registreeritakse tervishoiuteenuse osutaja poolt rahvastikuregistris automaatselt. Perearst väljastab omastele esmase surmatõendi, mis on vajalik matusetoetuse taotlemiseks ja  matmistoiminguteks.  
 
Kogu täpsem info Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel: https://www.saaremaavald.ee/matusetoetus
 

Matusebürood Saare maakonnas

Saare Matusebüroo OÜ, Aia 25, Kuressaare, telefon 53 435 301

Saarte Matuseteenuse OÜ, Kauba 3, Kuressaare, telefon 56 472 172

Soovi Matusebüroo OÜ, Kuivastu mnt 41, Orissaare, telefon 55 533 510

FIE Rudolf Sepp, Rootsi 4, Kuressaare, telefon 52 28 545

 

Küsimuste korral saate pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole, kelle kontaktid leiate ka aadressil https://www.saaremaavald.ee/sotsiaaltoo

Saaremaa valla sotsiaaltööspetsialistid:

Aina Prei, Kuressaare piirkond, 452 5058, 524 6243, aina.prei@saaremaavald.ee

Kadi Nellis, Kuressaare piirkond, 452 5054; 527 7734, kadi.nellis@saaremaavald.ee

Tiia Jäärats, Kuressaare piirkond, 452 5059; 5915 1409, tiia.jaarats@saaremaavald.ee

Kerli Gutman-Laht, Kaarma ja Kuressaare piirkond, 452 5055, 5306 9517, kerli.gutman-laht@saaremaavald.ee

Juta Sepp, Torgu piirkond, 452 5165, 5910 8403, juta.sepp@saaremaavald.ee

Kaia Kuul, Salme piirkond, 5915 1803, kaia.kuul@saaremaavald.ee

Signe Lõhmus, Kaarma ja Kärla piirkond, 529 6067, signe.lohmus@saaremaavald.ee Heleri Jõgi,

Lümanda ja Kihelkonna piirkond, 452 5140, 5750 2452, heleri.jogi@saaremaavald.ee

Kristina Kauber, Mustjala piirkond, 452 5153, 5191 2715, kristina.kauber@saaremaavald.ee

Maret Ignatovitš, Leisi piirkond, 452 5148, 5343 6289, maret.ignatovits@saaremaavald.ee

Merilin Nöör, Orissaare piirkond, 452 5175, 53340903, merilin.noor@saaremaavald.ee

Aili Ansper, Pöide piirkond, 452 5159, 5386 1279, aili.ansper@saaremaavald.ee

Kairi Nuut, Valjala piirkond, 452 5168, 5450 2187, kairi.nuut@saaremaavald.ee

Kai Albert, Pihtla piirkond, 452 5156, 5332 7274, kai.albert@saaremaavald.ee

Ervin Raudsik, Laimjala piirkond, 5198 8173, ervin.raudsik@saaremaavald.ee

 

Lisainfo:

Reelika Murd, sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja, 452 5056, 5308 7515, reelika.murd@saaremaavald.ee

Anneli Tõru, lastekaitseteenistuse juhataja, 452 5050, 5330 4031, anneli.toru@saaremaavald.ee

Mare Naaber, sotsiaalosakonna juhataja, 5340 6648, mare.naaber@saaremaavald.ee