452 0040

Aia 25, KuressaarePAIK PROJEKTi esimesed uuringukutsed on välja saadetud!

Kui Sina oled üks neist, kes sai kutse, siis võta ühendust kutsele märgitud telefonil. 

💜 Kui suudame uuringuga näidata positiivset mõju hospitaliseerimise vähenemisele, loodame koostöös Eesti Tervisekassaga muuta riskipatsientide ravijuhtimise teenuse tervisekassa hinnakirja alusel kättesaadavaks üle Eesti.

Meenutame varasemat uudist, kus kirjutasime, et uuring on planeeritud PAIK22-25 projekti raames reaalelulise praktika- ja süsteemitaseme muutuste testimiseks. 

Muutuste eesmärk on vähendada kõrge riskitasemega patsientide uut hospitaliseerimist pärast haiglaravilt väljakirjutamist.

Selle saavutamiseks kasutame PAIK-teenusena tuttavat sekkumisplaani, mis sisaldab endas patsiendi täielikku hindamist (sh sotsiaalvajaduste hindamist), võrgustiku moodustamist (patsient, tema lähedased, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad), terviseplaani tegemist ja täitmise koordineerimist, patsientide nõustamist, õpetamist ja varajast haiguse ägenemise tuvastamist.

Lisaks varasemale liituvad meie meeskonnaga Saaremaa vald ning perearstid. Koostöös KOV ja perearstidega kaardistatakse ning süstematiseeritakse riskipatsientide nimekirjad ja kutsutakse patsiendid enne haiglasse sattumist juba uuringusse.

Millist kasu loodame saada Teile ja tervishoiule?

Soovime uuringuga näidata, et riskipatsientide ravijuhtimine vähendab hospitaliseerimist ning suureneb patsientide rahulolu ja tajutav võimekus.

Patsiendid saavad endale tervisejuhi, kes on esmane kontakt igasuguste meditsiiniliste ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja koordineerimisel.

Ka uuringus mitte osalemise soovist palume anda teada samal numbril, siis teame Teid uute kutsetega mitte tülitada.