452 0040

Aia 25, KuressaarePAIK mõju uuring laieneb haigla õlast kogukonna õlga

Uuring on planeeritud PAIK22-25 projekti raames reaalelulise praktika- ja süsteemitaseme muutuste testimiseks. Muutuste eesmärk on vähendada kõrge riskitasemega patsientide rehospitaliseerimist pärast haiglaravilt väljakirjutamist- haigla õlg (transitional care management), mida me siiani Saare maakonnas rakendasime ning nüüd lisandub ka  populatsioonipõhiselt hinnatud kõrge riskitasemega patsientide hospitaliseerimine ehk kogukonna õlg (community care management). Selle saavutamiseks kasutame PAIK-teenusena tuttavat kompleksset sekkumisplaani, mis sisaldab endas patsiendi täielikku hindamist  (sh sotsiaalvajaduste hindamist), võrgustiku moodustamist (patsient, tema lähedased, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad), terviseplaani tegemist ja täitmise koordineerimist, patsientide nõustamist, õpetamist ja varajast haiguse ägenemise tuvastamist.
Lisaks varasemale liituvad meie meeskonnaga Saaremaa vald ning perearstid. Koostöös KOV ja perearstidega kaardistatakse ning süstematiseeritakse riskipatsientide nimekirjad ja kutsutakse patsiendid enne haiglasse sattumist juba uuringusse.

Millist kasu loodame saada Teile ja tervishoiule?

Soovime uuringuga näidata, et riskipatsientide ravijuhtimine vähendab hospitaliseerimist ning suureneb patsientide rahulolu ja tajutav võimekus.
Patsiendid saavad endale tervisejuhi, kes on esmane kontakt igasuguste meditsiiniliste ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja koordineerimisel. Loodame, et Teie töökoormus sellega väheneb.

Kui suudame uuringuga näidata positiivset mõju hospitaliseerimise vähenemisele, loodame koostöös Eesti Tervisekassaga muuta riskipatsientide ravijuhtimise teenuse tervisekassa hinnakirja alusel kättesaadavaks üle Eesti.

Kutsume inimesi kutse saamisel kindlasti uuringus osaleme, et muuta Eesti tervishoiu maastikku!