452 0040

Aia 25, KuressaarePAIK-projekti kliiniline teadusuuring 

Informatsioon kliinilise uuringu kohta

Aprillis 2023 algab inimeste kaasamine Eesti Haigekassa, Viljandi, Saare ja Valga maakonna ühisprojekti PAIK 2022-2025, mille raames on planeeritud sihtgrupi hulgas kliiniline teadusuuring, hindamaks mitmete tervishoiu süsteemi korralduslike kui ka teenuse osutamise tasemel tehtavate muudatuste mõju sihtgrupile. Sihtgrupiks on vastavate maakondade vähemalt 45-aastased inimesed, kelle puhul Eesti Haigekassa andmeanalüüsi tulemusena on osutunud tavapopulatsioonist kõrgemaks risk sattuda mõne oma kroonilise haiguse ägenemise tõttu erakorraliselt haiglaravile.

PAIK 2022-2025 eesmärk on parandada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalsete teenuste omavahelist koostööd ja läbi selle vähendada inimese erakorraliselt haiglasse sattumise riski. Muudatuste ja osutatavate teenuste kitsam eesmärk on vähendada kõrge riskitasemega patsientide rehospitaliseerimist haiglaravilt lahkumise järgselt ning kogukonnas stabiilsete, kuid kõrge hospitaliseerimise riskiga patsientide hospitaliseerimist. Selle saavutamiseks kasutame sekkumist, mis sisaldab endas patsiendi täielikku hindamist  (sh patsientide sotsiaalvajaduste hindamist), võrgustiku moodustamist (patsient, tema lähedased, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad), terviseplaani tegemist, patsientide nõustamist, koolitamist ning varajast kroonilise haiguse dekompenseerumise tuvastamist.

Lisaks sekkumisegrupile on uuringus ka kontrollgrupp, kes vastavad samadele kriteeriumitele, ent osutuvad juhuslikkuse teel kontrollgruppi. Kliinilise uuringu raames hindame nende patsientide tervisetulemeid ja teenusega rahulolu, et võimalusel ja vajadusel planeerida edaspidi haigekassaga koostöös sellise teenuse kättesaadavus laiemalt üle Eesti.

 

PAIK teenusejuht

Pille-Liisa Nooska

+372 56290899

pille-liisa.nooska@saarehaigla.ee