452 0040

Aia 25, KuressaareRavikindlustus ja arstiabi osutamine Ukraina sõjapõgenikele

Ravikindlustus ja arstiabi osutamine Ukraina sõjapõgenikele

Vabariigi Valitsus võttis EL Nõukogu rakendusotsuse alusel vastu korralduse „Ajutise kaitse kohaldamine“. Alates 09.03.2022 hakkab PPA võtma vastu Ukraina sõjapõgenike taotlusi ajutise kaitse saamiseks ja väljastama neile ajutisi elamislube kestusega üks aasta, mis võimaldab nendele inimestele ligipääsu tööturule, haridusele ja sotsiaalkaitsele. Elamisloa taotlemiseks peab inimene pöörduma PPA poole. Ajutise elamisloa saanud Ukraina sõjapõgenikud on võrdsustatud Eesti inimestega, st neil on samad õigused ravikindlustuse, tervishoiuteenuste või soodusravimite saamisel jne. 

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järgselt saavad nad seda taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel.   

Kuni ravikindlustuse saamiseni tuleb Ukraina sõjapõgenikele tagada vajaminev ravi, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Oluline on, et raviarstil tuleb dokumenteerida, miks otsustas, et haige vajab abi vältimatu abi korras ja sealhulgas ka vältimatu abi ulatus. 

Ravikindlustamata Ukraina sõjapõgenikele osutatud vältimatu abi eest tuleb raviasutusel esitada Haigekassale vältimatu abi tunnusega raviarve, millele märkida: 

  • rahastamise allikas MK 
  • sünniaeg ja sugu 
  • elukoha riigiks valida Ukraina 

Kuni sõjapõgenikul ei ole ravikindlustust, ei ole neile ettenähtud ravimisoodustusi ja retsept kirjutatakse välja ilma soodustuseta. 

NB! Kõigi sõjapõgenikele osutatud Covid-19 vaktsineerimise ja Covid-19 testimise eest tuleb samuti esitada raviarve ülaltoodud põhimõtte järgi.  

 

Lisainfo Ukraina sõjapõgenikele TA kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/ukraina 

Lisainfo ravikindlustuse tekkimisest https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus#tab-d2559