452 0040

Aia 25, KuressaareKuressaare Haigla meeskonnaga liitub endokrinoloog dr. Triin Eglit!

Dr. Triin Eglit alustab endokrinoloogi vastuvõttudega Kuressaare haiglas 03.12.21 ja esialgse plaani kohaselt hakkavad vastuvõtud toimuma kord kuus, kahel järjestikusel päeval.

Triin Eglit endast:

Sündisin 1978 aastal Valgas ning olen lõpetanud Valga Gümnaasiumi. 2002 lõpetasin Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna põhiõppe ning 2003 internatuuri. Endokrinoloogia residentuuri lõpetasin 2009 ning kohe peale seda alustasin paralleelselt kliinilise tööga õpinguid ka doktorantuuris. Alates 2009 olen töötanud Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnas spetsialisti ning alates 2013 endokrinoloogia assistendina.

2014 kaitsesin Tartu Ülikoolis dotsent Tarvo Rajasalu ja professor Margus Lemberi juhendamisel doktorikraadi teemal „Rasvumine, glükoosiregulatsiooni häired, metaboolne sündroom ja nende seosed kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tasemega“. Alates 2018 olen töötanud Tartu Ülikoolis endokrinoloogia lektorina ning juhtinud arstiteaduskonna üliõpilaste nii eesti- kui ingliskeelset endokrinoloogia-alast õppetööd.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Sisekliinikus olen töötanud arst-õppejõuna endokrinoloogia alal alates 2009 aastast. Sellel suvel otsustasin aga fokuseeritult edasi tegeleda ainult erialase ambulatoorse tööga. Sellest tulenevalt on alates 01.11.21 minu peamine töökoht Viljandi haiglas, kuid aega ja energiat jätkub ka veel mujal külalisarstina panustada.

Kuressaare haigla puhul väärtustan eelkõige rahulikku töökeskkonda ja sõbralikke ning toetavaid kolleege. Samuti on minu jaoks alati sümpaatne olnud Saaremaa ilus ja puhas loodus.