452 0040

Aia 25, KuressaareSaare-PAIK teenusega liitus esimene klient!

Kuressaare Haigla on Viljandi haigla toel ja eeskujul käivitamas ”Saare – PAIK” teenust! Saare-PAIK teenuse juurutamisega oleme alates 2020 aasta sügisest kõvasti vaeva näinud ning tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et esimene klient on Saare-PAIK teenusega liitunud.

PAIK teenuse mõte on märgata ja luua abi vajava inimese ümber tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidest võrgustik. Võrgustiku tähtsaim liige on inimene ise, kes seab endale oma vajadustest ja soovidest lähtuvalt eesmärgid, mida hakatakse koos ellu viima. Sellel teekonnal abistavad teda tema perearst, pereõde, koduõde, sotsiaaltöötaja ja perekond.

Kõik me soovime kodus ise võimalikult hästi toime tulla. Teenuse loomisega tahame Saaremaal pakkuda kroonilise haigusega inimesele võimalikult pikema ja kvaliteetsema toimetuleku kodus ja ühtlasi tihendada koostööd tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi vahel. Teenusele saab inimest soovitada kiirabi, õde, perearst või eriarst. Teenusele asumise sobivust hinnatakse kokkulepitud kriteeriumite alusel. Teenusel osalemine on inimesele tasuta ja vabatahtlik.

PAIK teenuse töövahendiks on IT platvorm Teleskoop, millega on tänaseks liitunud ka Saaremaa KOV sotsiaaltöötajad ja pereõde Kuressaare Perearstikeskusest. Saare-PAIK teenuse loomisega oleme siiski veel algusfaasis ning õpime ja areneme koos oma klientidega ja nende vajadustega.