452 0040

Aia 25, KuressaareImmunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitused

Viimase paari nädala jooksul on tulenevalt uutest andmetest tehtud uusi otsuseid ja soovitusi COVID- 19 vaktsineerimise korraldamisel. Saadame teile teadmiseks immunoprofülaktika ekspertkomisjoni viimased otsused. Täpsemad juhised vaktsineerijatele nende otsuste rakendamise kohta edastame esimesel võimalusel.

1. Alates 15.03.2021 AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimisel teha teine doos 12 nädalat pärast esimest doosi. Nendel inimestel, kellel teise doosi aeg on broneeritud enne 15.03.2021, võib jääda kahe doosi vaheliseks intervalliks 8 nädalat. Arsti põhjendatud otsusel võib teise doosi manustada ka varem, vahemikus 4-12 nädalat.

Põhjendus

 AstraZeneca vaktsiini kahe doosi vahelise intervalli pikendamine võimaldab saavutada kiiremini suurem hõlmatus vaktsiini 1. doosiga. Samuti on 12-nädalase dooside vahelise intervalli järgselt saavutatava efektiivsuse kohta uusi kindlamaid andmeid, mis toetab intervalli pikendamist.

Inimestele, kellel on AstraZeneca vaktsiini esimene doos manustatud enne 15.03.2021 ja teise doosi manustamise aeg on juba kokku lepitud, võib manustada teise doosi 8 nädalat pärast esimest, et vaktsineerimise korraldamine vaktsineerivate asutuste ja vaktsineeritavate jaoks kulgeks võimalikult sujuvalt.

Teatud bioloogilist ravi või keemiaravi saavate inimeste puhul võib sõltuvalt raviskeemist osutuda vajalikuks teine doos manustada varem kui 12 nädalat pärast esimest. Varasemaks manustamiseks võib olla ka muid meditsiinilisi või logistilisi põhjusi. Sellisel juhul võib seda raviarsti otsusel ka edaspidi teha, lähtudes vaktsiiniomaduste kokkuvõttes toodud intervallist 4-12 nädalat.

2. Kasutada AstraZeneca vaktsiini üle 18-aastaste inimeste immuniseerimiseks ilma ülemise eapiirita.

Põhjendus

Seni on AstraZeneca vaktsiini kasutatud alla 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks tulenevalt uuringuandmete vähesusest vanemaealistel. Hiljutised teadusandmed Ühendkuningriigist näitavad, et AstraZeneca vaktsiin on efektiivne ka vanemaealistel, sh üle 80 aastastel. Vaktsiin on eakatel paremini talutav kui noorematel. Seetõttu võib AstraZeneca kasutada alates 18-eluaastast ilma ülemise eapiirita.

3. Manustada Pfizer/BioNTechi vaktsiini teine doos 42 päeva ehk 6 nädalat pärast esimest doosi. Nendel inimestel, kellel teise doosi aeg on broneeritud enne 15.03.2021, võib jääda kahe doosi vaheliseks intervalliks 3 nädalat.

Põhjendus

Pfizer/BioNTechi kahe doosi vahelise intervalli pikendamine 6 nädalale võimaldab saavutada kiiremini suurem hõlmatus vaktsiini 1. doosiga. 42 päeva on maksimaalne aeg, mille jooksul on efektiivsust mõõdetud randomiseeritud kliinilistes uuringutes. Inimestele, kellel on Pfizer/BioNTechi vaktsiini esimene doos manustatud enne 15.03.2021 ja teise doosi manustamise aeg on juba kokku lepitud, võib manustada teise doosi 3 nädalat pärast esimest, et vaktsineerimise korraldamine vaktsineerivate asutuste ja vaktsineeritavate jaoks kulgeks võimalikult sujuvalt.

4. Moderna vaktsiini puhul teise doosi manustamise aega mitte muuta.

Põhjendus

Moderna vaktsiini jõuab Eestisse väiksemas koguses ja tarned on ebakindlamad võrreldes Pfizer/BioNTechi vaktsiini ja AstraZenecaga. Seetõttu ei omaks kahe doosi vahelise intervalli pikendamine olulist mõju 1. doosiga hõlmatuse kiirele suurendamisele.

5. COVID-19 haiguse läbipõdenuid vaktsineerida 1 doosiga nädal kuni kuus kuud pärast tervenemist. Lugeda läbipõdenuid, keda on vaktsineeritud 1 doosiga, vaktsineerituteks järgmise 6 kuu jooksul.

6. Inimestele, kes pärast esimese vaktsiinidoosi manustamist COVID-19 haigusesse haigestuvad, teist doosi ei manustata ning loetakse inimene vaktsineerituks järgmise 6 kuu jooksul.

7. COVID-19 lähikontaktsete vaktsineerimise puhul tuleks oodata enne vaktsineerimist ära lähikontaktsuse perioodi lõpp.

8. Tartu Ülikooli Lastekliinik, Tallinna Lastehaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla võivad võimaldada vaktsineerimist vähihaigete ja geneetilise primaarse immuunpuudulikkusega laste vanematele, kuivõrd lapsi ennast hetkel vaktsineerida ei saa. Vaktsineerimise korraldab haigla.

9. Võimaldada inimestele, kelle vaktsineerimine on terviseseisundist tulenevalt võimalik vaid kodus, COVID-19 vaktsineerimist AstraZeneca vaktsiiniga.