452 0040

Aia 25, KuressaareCOVID-19 vaktsineerimine haridusasutustes

Täna, 18.02.2021 alustab Kuressaare Haigla õpetajate vaktsineerimisega Saaremaa ja Muhumaa koolides. Õpetajaid vaktsineeritakse AstraZeneca vaktsiiniga.

Meie poole on pöördutud korduvalt murega, et kas AstraZeneca vaktsiini võib manustada vanemaealistele ja, et kas pakutud vaktsiin on piisvalt efektiivne. Seni meditsiinitöötajaid vaktsineeritud Pfizeri/BioNTech vaktsiini efektiivsus on seniste uuringute põhjal 94,5%. AstraZeneca vaktsiin on näidanud esmaste uuringutega 60,9% efektiivsust, kusjuures enamus uuritavaid olid vanuses 18-55 eluaastat. Uuringud viidi läbi Suurbritannias, Brasiilias ja Lõuna-Aafrikas. Siiski said vaktsiini ka vanemad inimesed. Suurbritannias läbiviidud uuringus COV002, oli standardoosides vaktsiini saanutest 12% vanusegrupis 56-69 aastat ja 9% vanuses 70 aastat või vanemad. Brasiilias läbiviidud uuringus COV003 oli vaktsiini saanutest 10% vanuses 56-69 aastat ja 0,5% vanuses 70 aastat või vanemad. COVID-19 infektsiooni eest kaitsvad antikehad tekkisid nii noorematel kui vanematel uuritavatel. Nende andmete põhjal hindas Euroopa Ravimiamet AstraZeneca COVID-19 vaktsiini riski/kasu suhet soodsaks ning soovitas vaktsiinile anda tingimusliku müügiloa. Tingimuslik müügiluba tähendab, et vaktsiini tootja peab Euroopa Ravimiametit regulaarselt informeerima vaktsiini uutest ja täiendavatest andmetest. Need andmed on vajalikud regulaarse müügiloa saamiseks. AstraZeneca vaktsiini kõrvaltoimed olid läbiviidud uuringutes tavaliselt kas kerged või mõõdukad ning paranesid mõne päeva jooksul pärast vaktsiini süsti. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed AstraZeneca vaktsiinile on valu ja hellus süstekohas, peavalu, väsimus, iiveldus, lihas- ja liigesvalu, üldine halb enesetunne, külmavärinad ja palavik.

Hiljuti avaldati AstraZeneca vaktsiini kohta täiendavad andmed, mis näitavad vaktsiini head efektiivsust. Standarddoosides vaktsiini efektiivsus peale esimese süsti 22. päeva on 76% ja kui teine süst tehakse 12 nädala möödumisel või hiljem, siis efektiivsus tõuseb 82,4%-ni. Andmed viitavad ka viiruse edasikandumise vähenemisele kuni 67% ulatuses peale esimest vaktsiini süsti. Vaktsiin kaitses täielikult COVID-19 raskekujulise infektsiooni eest, kui esimesest süstist oli möödas 22 päeva ja haiglaravi vajadust ei esinenud.

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et AstraZeneca COVID-19 vaktsiin on efektiivne juba peale esimest süsti. Kui süstimisest oli möödas 22 päeva, siis raskekujulisi COVID-19 infektsioone ei esinenud ja haiglaravi järele vajadust ei tekkinud. Pikk intervall 6-12 nädalat teise doosi süstimiseks võib osutuda eeliseks vaktsiinide võimalike tarnehäirete puhul, kusjuures hilisem vaktsineerimine annab parema kaitse.

AstraZeneca COVID-19 vaktsiini infoleht kasutajale on leitav:

https://ravimiamet.ee/sites/default/files/astrazeneca-23-32.pdf

AstraZeneca COVID-19 vaktsiini omaduste kokkuvõte on leitav:

https://ravimiamet.ee/sites/default/files/astrazeneca.pdf

AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kliiniliste uuringute publikatsioon on inglise keelne ja leitav:


 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext

AstraZeneca COVID-19 vaktsiini esimese süste ja süstete vahelise intravalli efektiivsuse publikatsioon on inglise keelne ja leitav:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3777268


 

Kuressaare Haigla juhatus