452 0040

Aia 25, KuressaareÕendusabi võimalused Kuressaare haiglas

 

Elus tuleb kätte aeg, mil meil tuleb seista silmitsi küsimusega, kuidas oma väärikasse ikka jõudvate vanemate või sugulaste elu teha võimalikult mugavaks, et meile kallis inimene saaks oma eluõhtut veeta hoitud keskkonnas ja teda saadaks hool ja armastus. Kuressaare Haiglas on selleks olemas personal ja võimalused. Oleme valmis teie kalleid pereliikmeid abistama ning toetama, pakkudes seejuures omalt poolt palju hoolt ja armastust. 👵👴🥰

Õendusabi pakub abi ja tuge nendele patsientidele, kes ei vaja enam/veel aktiivravi, kuid vajavad regulaarset õendusabi ja õdede poolt ööpäevaringset jälgimist. Selle teenuse eesmärk on säilitada ja võimalusel ka parandada patsiendi tervislikku seisundit ja toimetulekuvõimet ning leevendada vaevusi. Samuti inimese ettevalmistamine suunamiseks koju või hooldusasutusse.

Kuna hooldekodude maksumus võib perede jaoks olla oluline väljaminek, tasub siinkohal mainida, et kõnealune teenus on rahakotile ehk pisut sõbralikum.

Statsionaarne õendusabi osakond on orienteeritud õendusabile ja hooldusele ning näidustatud patsiendile, kes vajab ajutiselt professionaalset tuge, et kodus taas ise edukalt hakkama saada. Siin osakonnas töötavad õed, hooldajad ja olemas on ka sotsiaaltöötaja. Arst konsulteerib patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Terviseseisundist lähtuvalt ja arsti otsuse alusel saab osakonnas teha analüüse (veri, uriin, mikrobioloogia) ja uuringuid (röntnen, sonograafia). Vajadusel konsulteerib patsienti eriarst.

Õendusabi sisaldab patsiendi vajaduste hindamist, õendusprotseduuride teostamist, arsti poolt määratud ravi jätkamist ning patsiendi aktiveerimist. Hooldus tähendab inimese abistamist igapäevaelus vajalike enesehooldustoimingute sooritamisel, millega patsient haigusest tingituna ise hakkama ei saa.

Patsiente suunab teenusele:

• eriarst peale aktiivravi statsionaaris;

• perearst kodust või hoolekandeasutusest.

Teenusele saamine toimub järjekorra alusel (registreerimine telefoni 452 0004). Õendusabi teenuse kestvus sõltub patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.

Teenuse eest tasub 85% Eesti Haigekassa ja patsiendi omaosalus ühe päeva eest on 15% haigekassa poolt kehtestatud voodipäeva hinnast (2020. aastal 12.68 €), millele lisandub voodipäevatasu 2,50 € kümne esimese haiglas oldud päeva eest.

Diagnoosist lähtuvalt ja arsti otsuse alusel saavad patsiendid tasuta füsioteraapia ja psühholoogi teenuseid. Osakonnas viibimise ajal on võimalik patsientidel ja lähedastel saada sotsiaalnõustamist haigla sotsiaaltöötaja poolt.

Vajadusel ja vabade kohtade olemasolul soovitame õendusabi toetavaid tasulisi teenuseid - liikumisravi, ravivõimlemine. Patsientidel on võimalik kasutada haiglas olevaid tasulisi teenuseid – juuksur, jalahooldus.

Osakonda tulles tuleb patsiendil kaasa võtta igapäevaselt tarvitatavad originaalpakendis ravimid ja määratud abivahendid (kuuldeaparaat, ortoos, stoomihooldustooted, põiekateetrid, glükomeeter koos testribadega).

MEIE ÕENDUSABI – see on soe pilk, kaasaegne keskkond ning siiras soov aidata abivajajaid.

Lisainformatsioon

452 0004 Tiiu Tulk vastutav õde

452 0086 osakonna õed

452 0087 Merike Rang sotsiaaltöötaja