452 0040

Aia 25, KuressaareKogemusnõustamine

Kas teadsid, et alates märtsist on Kuressaare haigla reahabilitatsioonimeeskonnaga liitunud
kogemusnõustajaga Kairit Lindmäe ning kuigi selle teenuse saamise võimalus on olnud ka varasemalt, on nüüd, kui kogemusnõustaja on liitunud reahabilitatsioonimeeskonnaga, teenus kättesaadavam ja operatiivsem.  

Kogemusnõustamine on mõeldud inimestele, kes vajavad oma
terviseprobleemide lahendamiseks teise sarnase tervisehäirega inimese
toetust. Kogemusnõustamise eesmärk on kliendi tervisehäirega toimetuleku
toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine.


Kairit on valmis kogemusnõustajana olema abiks järgnevatel teemadel:

  • onkoloogilised haigused, nende lähedased, toetajad;
  • erivajadus, puue, töövõimetus;
  • pikaajalise ja/või kroonilise haigusega kaasnev psühholoogiline kriis;
  • elukriisid, taastumine, integreerumine;
  • vaimne tervis, depressioon, läbipõlemine, enese väärtustamine, enesehinnang;
  • rasked suhted;
  • pikaajaline töötus, elukutse valik ja vahetus - Inimesed, kelle on erinevad elukriisid, millest nendel on keeruline väljapääsu leida.

Märtsist on Kairit ka töötukassa koostööpartnertner kogemusnõustamise
teenuseosutajana.

Rehabilitatsiooniteenust saavad osalise või puuduva töövõimega inimesed, kes on suunatud rehabilitatsiooniteenusele. 

Kogemusnõustamine on sarnase tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine. Kogetu põhjal omandatud teadmiste edasi andmine inimestele, kes vajavad oma olukordade lahendamiseks teise sarnase kogemusega inimese toetust.

Nõustamisprotsessi käigus räägitu on konfidentsiaalne ning jääb nõustaja ja
nõustatava vahele.

Kogemusnõustamine on Eestis ametlikult tunnustatud nõustamisviis, mis
toimub inimeselt inimesele tasandil. Inimeste vahel, kellel on vastav
isiklik kriisikogemus. Kogemusnõustamise protsessis jagatakse
kogemusnõustaja suunamisel ja toel oma kogemusi, saades tuge ja jõustamist. See on Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod.

Eesmärk on probleemidega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja
enesekindluse suurendamine. Vestlus kogemusnõustajaga olla vajalik osa
tervenemisest, aidates olukorraga paremini toime tulla.

Nõustaja võib olla julgustav - kellegi samalaadne kogemus mõjub jõustavalt,
et oma tervisemuredega ja eluga hakkama saada. Kogemusnõustaja kuulab ära ja räägib sellest, mis teda ennast on aidanud, julgustades nii olukordadega paremini toime tulema ja edasi liikuma. Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe

Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Aastast 2016 on kaasatud kogemusnõustamise teenus nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenust kui Töötukassa teenuste
hulka. Kogemusnõustaja on vastava väljaõppe saanud inimene, kellel on lisaks sarnase isikliku kriisikogemusele ka vastav kriisinõustamisalane väljaõpe.


Nõustajal on olemas praktilised teadmised ja toimetulekuoskused, mida
abivajajatega jagada ning ettevalmistus nii individuaal- kui grupitööks. 
Kairit Lindmäe on läbinud kogemusnõustaja baaskoolituse ja täiendõppe
(kokku 200 tundi), mis vastab kogemusnõustajate baaskoolituse riiklikule
õppekavale. On registreeritud ka Kogemusnõustajate registris (https://www.kogemuskoda.ee/register/).

Mitmed uuringud erinevates valdkondades toovad tõenduspõhiselt esile
kogemusnõustajate kaasamise tulemuslikkuse. Näiteks pakub see
sotsiaalset tuge, kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sotsiaalse
õppimise ja võrdluse võimalust.

Nõustamine võib toimuda nii individuaalse kui grupinõustamisena.