452 0040

Aia 25, KuressaareJaapani suursaadik T.E. Hajime Kitaoka tervitus

„Kõik kallid Saaremaa inimesed,

Tahan avaldada omapoolset sügavat tunnustust kõigile Kuressaare Haigla töötajatele, kes on olnud vaprad ja pühendunud ning tänu kellele on saanud uksed sulgeda ka viimane Kuressaare Haigla koroonaosakond. Õnnitlused!

Mälestus Teie saare loodusliku ilust, mis mulle märtsivisiidi ajal sügava mulje jättis, ei ole endiselt taandunud. Samuti külalislahkus, mida väljendasid dr Laane, hr Kallas ja pr Aro!

Eesti ja Jaapani vahel on palju ühist ja üks olulisemaid ühiseid jooni on metsad. Jaapani inimesed armastavad metsi. Mitte ainult sellepärast, et need on ilusad, aga ka seetõttu, et tunneme seal midagi püha. Seetõttu naudivad nad sageli metsavanne ja sealset tervendamist. Jaapanis ütleme "yaoyorozu-no-Kami", mis tähendab kaheksat miljonit jumalat, kes väidetavalt elavad looduses, eriti sügavates metsades. Ma arvan, et ka eestlastele on selline tunne hästi tuttav.

Tänu Saaremaa vapratele ja pühendunud meditsiinitöötajatele on COVID kriis on vaibumas. Mõelgem nüüd oma kaunitele metsadele ning ajale, kus saame metsadesse minna ning lasta end tervitada kohalikel "yaoyorozu-no-Kami" ehk miljonitel jumalatel.

Soovin kõigile Saaremaa inimestele turvalisust ja tervist!

Üks riik, kus muuseas kasvab isegi rohkem metsa kui Eestis ning mille elanikud metsade teraapilist mõju ei alahinda, ongi Jaapan. Seal on “metsavanne” propageerinud Dr. Qing Li, kes on kirjutanud ka vastavasisulise raamatu nimega “Forest Bathing”. Viiekümnendates eluaastates arst on Jaapani metsameditsiini ühingu president, Rahvusvahelise Looduse ja Metsameditsiini Seltsi asepresident ning Jaapani metsateraapia seltsi üks direktoritest.

Jaapanlaste metsakümblust on kajastanud ka Äripäev

Jaapani suursaadiku kiri originaalis:

I also would like to express my utmost appreciation to all the medical
staff in Kuressaare Hospital, who are so brave and devoted, which has
led to the successful closure of the last ward.
Congratulations!

Dear all the people in Saaremaa,
The memory of the natural beauty of your island, which impressed me so much on my first visit there in March, was still so vivid together with such a worm hospitality expressed to me by Dr. Laane, Mr. Kallas, and Ms. Aro!

Many things are in common between Estonia and Japan, one of the most important of which is forests!
The Japanese people always love forests, not only because they are beautiful, but also because we feel something sacred.
That's why they enjoy forest bathing and healing often.
Indeed in Japan, we say "yaoyorozu-no-Kami", meaning eight million gods, who are supposed to be living in the nature, especially in deep forests.
I think this kind of feeling is well shared by the Estonians.
Because of the brave and devoted medical staff in Saaremaa, COVID crisis is subsiding.
Now let's think about your beautiful forests, and think about the time, when you can come back to them, to be welcomed by the Estonian "yaoyorozu-no-Kami".
Until that time, I wish all the people in Saaremaa to stay safe and healthy!

T.E. Hajime Kitaoka