452 0040

Aia 25, Kuressaare



Märt Kõllile anti Kuressaare linna teenetemärk

Eile andis Saaremaa vald üle tänavuse teenetemärgi Kuressaare Haigla juhatuse liikmele Märt Kõllile, tuues esile Kuressaare Haigla järjepidevat arengut ning märkimisväärset pingutust koroonakriisi ajal. Kuigi teame, et Märt suuri tunnustavaid oode ei oota ning tegutseb rohkem sihikindlusest ja eesmärke tugevalt silmapiiril hoides, kasutame siiski võimalust kogu Kuressaare Haigla kollektiivi poolt öelda Märdile aitäh tehtud töö eest.

Märt Kõlli käe all on Kuressaare Haiglast saanud rohkem kui vaid haigemaja – haigla suured kivimüürid on pragunenud ning haigla ise on saanud kogukonna osaks. Ning seda mitte ainult tervisemurede korral, vaid ka tervise hoidmise seisukohalt. Kõik Märdi ette võetud initsiatiivid on olnud edukad – alustades arstitudengite iga-aastase küllakutsumisega, lõpetades haigla Aasta Töötajate tunnustamisega. Nõnda saavad igal aastal meditsiinitudengid tutvuda Kuressaare Haigla keskkonna ja tööga ning loodetavasti aitab see tulevikus rohkem noori arste Saaremaale meelitada. Iga-aastasel tänuüritusel saavad esile tõstetud nii arstid, õed, hooldajad kui ka spetsialistid, kes on kõik haigla toimimise seisukohalt äraütlemata olulised. 

Kohaliku elaniku jaoks on aga oluline teadmine, et Kuressaare Haigla eesotsas on inimene, kes ei anna kergelt alla ning andis oma võitluspanuse selleks, et meile jääks maakonda tugev iseseisev haigla. Selle asemel, et patsiente eriarstide juurde mandrile suunata, on Märt teinud ära suure töö selleks, et organiseerida spetsialistide abi Kuressaarde kohapeale. Ka kriisi ajal seisis ta raudselt ja otsekoheselt saarlaste huvide eest ning võime vaid ette kujutada, mis tunne võib olla kõndida selle inimese kingades, kes kriisi epitsentris elab ja hingab teadmises, et töö vajab tegemist ning vastutustunne ei jäta kätte muud võimalust, kui seada kõik muu teisele kohale ja kindlustada, et haigla kriisist edukalt välja tuleb.

Haigla elab, hingab ja õitseb ning on täitunud uue lootuse ja helge tulevikuga. Täname Märt Kõllit selle eest, et ta on Kuressaare Haiglasse toonud avatust, uut hingamist ja suurepäraseid ideid tulevikuks.