452 0040

Aia 25, KuressaareKuressaare Haigla rehabilitatsiooniprogramm veritsushaigustega patsientidele

Selle aasta veebruaris algas veritsushaigustega patsientidele väga oluline rehabilitatsiooniprogramm Kuressaare haiglas. Hemofiilia Ühingu ja Kuressaare haigla hematoloogide dr. Edward Laane ja dr. Ines Vaidega plaani pidades otsustati jätkata Helsingi Ülikoolis WFH Twinning programmi käigus õpitu edasiarendamist praktiliselt kasutades ära Kuressaare haigla kaasajastunud võimalusi taastusraviks. Programmi raames on patsientidel võimalik esmakordselt Eestis saada endale vajalik pikaajaline raviplaan, mis on suunatud patsiendi tervise efektiivsemale hoidmisele, et inimese elukvaliteet säiliks võimalikult kaua. Programmi toetuseks saadi heategevuse korras abi Novo Nordiskilt.


Programmi raames on veritsushaigusega patsiendil võimalik saada 3 päeva jooksul igakülgne ülevaatus oma tervislikust seisundist, mis hõlmab liigeste seisukorda, üldist tervislikku seisundit, hematoloogilist ülevaatust ning psühhosotsiaalset nõustamist. Ülevaatuse tulemusena saadud hinnangu põhjal koostatakse koos patsiendiga just temale vajalik individuaalne ravi- ja tegevusplaan üheks aastaks. 
Patsiendi igakülgne kaasamine tema ravi- ja tegevusplaani koostamisse on ülioluline raviedukuse ning elukvaliteedi tagaja. Iga patsient on enda elu kõige suurem ekspert ning toimivat plaani saab koostada ainult usalduslikule suhtele tugineva koostöö läbi patsiendi ja spetsialistide vahel. 
Programmi teeb unikaalseks veel asjaolu, et see võimaldab patsiendile aja mõtlemiseks oma tervisele miljööteraapilises äärmiselt rahulikus ja sõbralikus keskkonnas väljaspool tavaelu kiiret tempot. Kroonilise, eluaegse haigusega toimetulekul on selline hetk iseenda jaoks üks oluline osa ravist – aeg kohandada oma elustiil ja ravi nii, et see tagab parima võimaliku elukvaliteedi. 


Programmis osalevale patsiendile on uuringute päevadeks tagatud programmi rahastuse kaudu ka majutus ning toitlustus Kuressaare haiglas. Hetkel on plaanis veritsushaigete rehabilitatsiooniprogramm läbi viia 2020 aasta jooksul ning selle käigus on võimalik läbivaatus, nõustamine ja pikaajaline raviplaan saada minimaalselt 12 veritsusega patsiendil. Programm on loodud Kuressaare haigla ja Eesti Hemofiiliaühingu koostöö raames ja rahaliselt toetatud sponsorluse korras mitte riiklikest rahadest. Programmi juhib Kuressaare haigla ravijuht dr. Edward Laane, kes on Eesti veritsushaigustega patsientidele olnud aastaid toeks uusimate ja kaasaegsemate ravi- ning elukvaliteedi tõstmise meetodite leidmisel. 


Programmi koostas dr. Ines Vaide, kes on ainus täielikult veritsushaigustele spetsialiseerunud arst Eestis ning saanud koolitust veritsushaiguste osas ka välismaal, osaledes mitmetes rahvusvahelistes koolitusprogrammides, mis on just veritsushaigustega tegelevatele hematoloogidele mõeldud. Samuti on dr. Ines Vaide võtmeisikuks toomaks Eestisse Helsinki Hemofiiliakeskusega koostöö kaudu parimat multidimensionaalset ja patsiendikeskset ravipraktikat veritsushaiguste osas. 


Tegemist on Eesti mõistes unikaalse lähenemisega veritsushaiguste ravis ning selle õnnestumise korral loodame luua esimese veritsushaigustega patsientidele mõeldud rehabilitatsiooniteenuse, et tõsta patsientide elukvaliteeti multifunktsionaalse toetuse läbi.