452 0040

Aia 25, KuressaareLogopeedi teenus

 

Kuressaare Haigla pakub logopeedi teenust nii lastele kui täiskasvanutele. Vastuvõtte viib läbi logopeed Liina Tõru. Logopeedi vastuvõtule on oodatud kõik, kellel on mure iseenda või oma lähedase kõne, hääle või neelamise osas.

Laste puhul on sagedaseks pöördumise põhjuseks kõne arengu hilistumine/mahajäämus. Vanemate soovil tegeletakse ka hääldusprobleemidega (nt r-i või s-i vaeghääldus) või lugemis-kirjutamisraskustega. Logopeedilist teraapiat vajavad ka suuhingajad lapsed.

Täiskasvanud saavad abi insuldi või ajutrauma järgselt, kui kommunikatsioonivõime on langenud (probleemid kõne loome ja/või mõistmisega). Sagedasti esineb insuldijärgselt ka neelamisraskus. Neelamishäire (düsfaagia) võib tekkida ka muudel põhjustel. Peamisteks kaebusteks on valulikkus neelamisel, tükitunne kurgus ja/või köhimine söömise/joomise järgselt. Neelamine võib olla pingutust nõudev.

Häälehäiretel (düsfoonia. afoonia) on samuti mitmeid tekkepõhjuseid, nt trauma, häälepaelte ülekoormus, halvad hääleharjumused. Kõrva-nina-kurguarsti abiga selgitatakse välja täpne põhjus ning logopeedi abiga taastatakse või parandatakse muutunud hääleomadusi.

Lisaks viib logopeed läbi ka kogelusteraapiat, mille käigus tegeletakse nii kõnetakistuste ületamise kui kõnehäirega kaasuvate võimalike negatiivsete tunnete ja hoiakutega.

Pere- või eriarsti saatekirjaga on logopeedi teenus kliendile tasuta. Saatekirja puudumisel on logopeedi teenus tasuline: logopeedi konsultatsioon – 30 eurot, logopeediline teraapia – 25 eurot.

Logopeedi vastuvõtule registreerimiseks palun helistage polikliiniku registratuuri, tel 452 0115.