452 0040

Aia 25, KuressaareKõrva-nina-kurguarsti vastuvõttu ei toimu juulis ja augustis

Kuressaare Haiglal on ääretult kahju, et dr. Ostaptšuk otsustas perega mandrile siirduda. Aga soovime Olena Ostaptšukile alati kõike paremate edasises ja oleme tänulikud kõige tehtu eest mis Ta nelja aasta jooksul Saarlaste kõrva-nina-kurgu murede lahendamisel tegi.


Kuressaare Haigla võimekus osutada otorinolarüngoloogia erialal teenust on piiratud juulis ning augustis. Erinevate koostöövormide tulemusel peaksime olema valmis teenust tagama alates septembrist.

Anname kõrva-nina-kurgu kabineti vastuvõtuaegadest operatiivselt teada kodulehel.

Seniks soovitame pöörduda:

Ida-Tallinna Keskhaigla, registreerimine tel: 666 1900 ja www.ipatsient.itk.ee;

Pärnu Haigla, registreerimine tel: 447 3300;

Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik, registreerimine tel: 640 5570 ja www.digi.entc.ee

Kuressaare Haigla