452 0040

Aia 25, KuressaareProgramm Kainem ja tervem Eesti

Programmi eesmärk on ennetada alkoholi liigtarbimist ja vähendada teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamisega seotud riske.


Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud täisealistele inimestele, kes on sattunud alkoholi tarvitamise tõttu erinevatesse raskustesse nagu sõltuvus, liigjoomine, tsüklid, mis segavad igapäevast toimetulekut.  Ravi eesmärk on patsiendi kainuse saavutamine või joodavate alkoholikoguste vähendamine ja tagasilanguste ärahoidmine.

Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse iga patsiendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt eraldi või omavahel kombineerituna. Teenuste hulka kuulub näiteks hindamine ja isikliku raviplaani koostamine, ravi saaja nõustamine, ravi saava patsiendi lähedaste nõustamine, psühhoteraapia, psühhoteraapia perele, psühhiaatri vastuvõtt, vaimse tervise õe vastuvõtt jms.

 Raviprotsess kestuseks on keskmiselt 6-12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata. Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt patsiendi vajadustele ja tervislikule seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid.

Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine ja koostatakse raviplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi võib sisaldada nõustamisi erinevate spetsialistide poolt, psühhoteraapiat ja patsiendi õpetust. Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja patsiendi nõusolekul lähedased, et patsienti toetada. Kuritarvitajate ja sõltlaste lähedastele pakutakse nõustamist ka juhul, kui lähedane ei ole ise ravil.

Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks tuleb kontakteeruda telefonil 4520115 (esmaspäevast reedeni 08:00-17:00) või e-postil kainem.tervem@saarehaigla.ee

 

Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid). Raviteenuseid ei osutata purjus inimestele. Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames.

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid.

Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte ja www.alkoinfo.ee