452 0040

Aia 25, KuressaareInfo tervishoiuvaldkonna töötajate hoiatusstreigist Kuressaare haiglas


15. septembril teatasid Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit, et 20. septembril kell 9.00 – 10.00 toimub tervishoiuvaldkonna töötajate hoiatusstreik. Streigivad erinevate raviasutuste meditsiinitöötajad üle Eesti, sh Kuresaare Haigla meditsiinitöötajad.

Haigla esindajad kohtusid peale teate saamist liitude esindajatega, et selgitada hoiatusstreigi ajal tegemata jääva töö korraldamine haiglas. Patsientide huvide tagamiseks lepiti ühiselt kokku alljärgnevalt:

  • Ambulatoorsed patsiendid võetakse vastu võimalusel sama päeva jooksul või lepitakse kokku uus, patsiendile sobiv aeg. Patsiendiga ühenduse võtmise korraldavad ambulatoorse töö kabinetid. Kui patsiendiga ei ole 20. septembri hommikuks ühendust võetud, siis soovitame patsiendil tulla arsti vastuvõtule, kuid arvestada tuleb streigist tulenevalt lisanduva ajakuluga.

  • Statsionaarsetes osakondades otsustatakse töökorralduse muudatused osakonnasiseselt protseduuride ning operatsioonide algusaegu muutes. Patsiente informeeritakse kohapeal.

  • Erakorralise arstiabi osutamine ning intensiivravi järjepidevus on tagatud.

Hoiatusstreigi korraldajad on Eesti Arstide Liit , Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit.