452 0040

Aia 25, KuressaareStatsionaarne õendusabi

 

Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning võimalusel parandamine, stabiilses seisundis patsiendi lühi- või pikaajaline ravi ja toetamine ning vajadusel vaevuste leevendamine, inimese ettevalmistamine hooldusasutusse või koju suunamiseks. Õendusabiteenust osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele kas kodus, haiglas või hooldusasutuses.

Patsiendi suunab statsionaarse õendusabi osakonda või koduõendusteenusele perearst või eriarst saatekirjaga. Sotsiaaltöötaja saab samuti kliendi õendusabivajadusest teavitada tema perearsti, kes hindab olukorda ja korraldab vastavalt sellele abi.

Iseseisev statsionaarne õendusabi on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõenduse võimalused.

Iseseisev statsionaarne õendusabi võib olla vajalik:

•              pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist,

•              raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.

Õendusabiosakonnas on toimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine valdavalt õe pädevuses. Arst konsulteerib õendushaiglas viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Õel on alati võimalus küsida arstilt arvamust patsiendi terviseprobleemide lahendamiseks.

„Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäeva hinnaks on 79,05 €, millest Haigekassa tasub 85% ja isiku omaosalus on 15% (11,86€).

Seega on patsiendi omaosalus 11,86 eurot iga statsionaarsel õendusabil viibitud voodipäeva eest. Õendusabi kestvus sõltub patsiendi statsionaarse õendusabi vajadusest.

Eesti Haigekassa poolt väljastatud õendusabiteenuste infovoldikuga saate tutvuda siin.

Patsiendi õendushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst, arst väljastab saatekirja, millele märgitakse patsiendi terviseprobleemid, vajalik ravi ning õde märgib õendusabivajaduse.

Vajalikud uuringud peavad patsiendile enne õendushaiglasse suunamist olema teostatud ning talle peab olema määratud vajalik ravi. Õendushaiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.

Patsientidele, kellel puudub ravikindlustus, pakume vabade voodikohtade olemasolul samade teenuspõhimõtete alusel tasulist iseseisvat statsionaarset õendusabi.