Info ja registratuur

Info ja klienditeenindaja 24 h 452 0040
Polikliiniku registratuur 452 0115
Radioloogia registratuur 452 0020
Andmehoidla    452 0057
Kõik üldised telefoninumbrid »

Uudised

Tööpakkumine õendusjuht

Avaldatud: 29. märts 2018

Kuressaare Haigla Sihtasutus on 400 töötajaga ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiu­teenuseid osutav üldhaigla.

Kuressaare Haigla kuulutab välja konkursi

ÕENDUSJUHI ametikohale.

Põhilised tööülesanded:

 • juhtida ja arendada kvaliteetset ning professionaalset patsiendikeskset õendus- ja hooldustegevust haiglas;
 • reformide algatamine oma vastutusvaldkonnas, õenduspõhiste tervishoiuteenuste juurutamine;
 • koostöö tegemine partneritega väljaspool organisatsiooni, sh kutseühingute, meditsiiniliste õppeasutuste ja teiste vajalike institutsioonidega;
 • õendus- ja hoolduspersonali koolitamine ja koolituse korraldamine;
 • töötervishoiu, tööajakavade ja tööaja kontrollimine; töökeskkonnanõukogu juhtimine ja vajaliku dokumentatsiooni haldamine;
 • hügieenikomisjoni töö korraldamine ja juhtimine;
 • ravitoitlustamise kontrollimine ja arendamine;
 • haigla olme-majutustingimuste, sanitaar-hügieeni ning muude seadusest tulenevate nõuete täitmise kontrollimine ja vajadusel selle parendamine;
 • erinevate rahulolu uuringute läbiviimiste organiseerimine.

 

Õendusjuhilt eeldame:

 • õendusalast kõrgharidust;
 • juhtimisoskust, innovatiivsust;
 • orienteeritust meeskonnatööle;
 • organiseerimis- ja analüüsivõimet;
 • otsustus- ja vastutusvõimet;
 • väga head pingetaluvust ja suhtlemisoskust.

 

Meie pakume:
• töökohta kaasaegses töökeskkonnas;
• võimalust kaasa rääkida organisatsiooni arengus;
• erialaseid ja motiveerivaid koolitusi.

 

Tööle asumine 01.05.2018.

 Avaldus, CV, palgasoov ja visioon (ca 1 lk), haridust tõendavad dokumendid esitada hiljemalt 15. aprilliks 2018 märgusõnaga “Õendusjuhi konkurss“ digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile lea.kalaussaarehaigla.ee või saata/tuua kinnises ümbrikus Kuressaare Haiglasse aadressil Aia 25, 93815 Kuressaare.