Info ja registratuur

Info ja klienditeenindaja 24 h 452 0040
Polikliiniku registratuur 452 0115
Radioloogia registratuur 452 0020
Andmehoidla    452 0057
Kõik üldised telefoninumbrid »

Uudised

Seoses viieaastase ravijuhi ametiaja täitumisega, otsib Kuressaare Haigla SA uut ravijuhti

Avaldatud: 14. detsember 2017

Kuressaare Haigla SA on 400 töötajaga ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiuteenuseid osutav
üldhaigla Saare maakonnas. Haigla meeskonda on oodatud
RAVIJUHT,
kelle vastutusalaks on haigla ravitöö korraldamine ning tervishoiuteenuse arendamine

Edukaks kandideerimiseks on vajalik:
•      meditsiiniline kõrgharidus: residentuuri lõpetanud arst või sellele vastav kvalifikatsioon;
•      arstina töötamise kogemus;
•      väga hea eesti keele oskus;
•      head suhtlemis- ja läbirääkimisoskused;
•      meeskonnatööle ja tulemustele orienteeritus;
•      algatus- ja kaasamisvõime

Kasuks tulevad:

•      inimeste juhtimise kogemus;
•      muudatuste juhtimise kogemus;
•      võõrkeelte oskus.

Peamised tööülesanded:

•      kvaliteetse tervishoiuteenuse korraldamine ja arendamine, sh optimeerimine  oma 
vastutusvaldkonnas;
•      tervishoiuteenuse jätkusuutlikuse tagamiseks tervishoitöötajate motiveerimine  ja 
järelkasvuga tegelemine;
•      paikkonna tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajaduse analüüs organisatsiooni strateegiliseks 
arenguks;
•      arendustegevuse koordineerimine vastavalt Saaremaa elanike tervise vajadustele;
•      kvaliteedisüsteemi kujundamine, sh kvaliteediindikaatorite analüüs oma vastutusvaldkonnas;
•      patsiendiohutuse kultuuri juurutamine oma vastutusvaldkonnas;
•      osalise koormusega erialane tegevus.

Vastutusrikka töö eest pakume:

•      võimalust olla haigla arengu oluline mõjutaja;
•      motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
•      sõbralikku ja toetavat meeskonda;
•      võimalusi erialaseks täiendkoolituseks;
•      konkurentsivõimelist töötasu;
•      vajadusel paindlikku tööaega.

Kandideerijal palume esitada:

•   avaldus ja motivatsioonikiri;
•   visioon Kuressaare haigla arengust viie aasta jooksul (ca 1 lk);
•   elulookirjeldus;
•   haridust tõendavate dokumentide koopiad;
•   palgasoov.

Tööle asumise aeg on 1. mai 2018 või kokkuleppel.
Dokumendid  saata  hiljemalt  31.  jaanuariks  2018  märgusõnaga  „Kuressaare  Haigla  ravijuhi  
konkurss“ digitaalselt  allkirjastatuna  e-posti  aadressile  lea.kalaussaarehaigla.ee  või  
saata/tuua  kinnises  ümbrikus Kuressaare Haiglasse aadressil Aia 25, 93815 Kuressaare.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Lisainfo: Lea Kalaus, Kuressaare Haigla SA personalijuht, 452 0006.