Info ja registratuur

Info ja klienditeenindaja 24 h 452 0040
Polikliiniku registratuur 452 0115
Radioloogia registratuur 452 0020
Andmehoidla    452 0057
Kõik üldised telefoninumbrid »

Hooldekodu

Anu Kallas
hooldekodu juhataja
hooldekodusaarehaigla.ee

452 0118

59194513

Aune Alle
hooldekodu perenaine

452 0176

Hooldekodu 2. korrus

452 0060

 

INFO

Hooldekodu teenus on suunatud eakatele ja puuetega inimestele. Hooldus on ööpäevaringne.

Pakume:

 • Lühiajalist hooldust - tähtajalise lepinguga (kindlaks ajaks, üldjärjekorra alusel)
 • Pikaajalist hooldust - tähtajatu lepinguga

Hooldekodu paikneb D-korpuse 2. korrusel, kus on 50 kaasaegse interjööriga kohta. Hooldekodus on paindlik päevaplaan. Hooldekodu teenuse maksumus oleneb kliendi hooldusvajadusest:

 • I astme üldhooldus 21,00€ ööpäev
 • II astme üldhooldus 22,00€ ööpäev
 • III astme üldhooldus 23,00€ ööpäev

Kliendi hooldusvajaduse hindamiseks on moodustatud kolmeliikmeline komisjon, kes hindab kliendi hooldusvajadust VASA meetodil enne lepingu sõlmimist. Vajadusel teeb komisjon hooldekodus viibivale kliendile hooldusvajaduse ümberhindamise.

Kliendi hooldekodu järjekorda registreerimiseks tuleb hooldekodu juhatajale esitada avaldus koos perearsti poolt täidetud dokumendiga - Hooldusvajaduse hindamine VASA meetodil. Klienti ei registreerita hooldekodu järjekorda, kui esitatud avaldusele ei ole lisatud perearsti poolt täidetud hooldusvajaduse hindamise dokumenti.

Hooldekodu järjekorda peetakse hoolduse raskusastmete kaupa (I astme üldhooldus, II astme üldhooldus, III astme üldhooldus). Kliente võetakse hooldekodusse hoolduse raskusastmete järjekorra alusel, s.t hooldekodus vabanenud koht täidetakse sama raskusastme kliendiga.

Täpsem info hooldekodu juhatajalt.

Lisainfo

 • ravimid ja mähkmed ostab klient ise
 • hooldekodus ei ole arsti, vajadusel kutsutakse perearst või kiirabi
 • puuduvad külastusajad, külalised on alati oodatud!
 • kokkuleppel võimalik kaasa võtta isiklikke asju
 • igal tööpäeval on majas tegevusjuhendaja, kes tegeleb klientidega individuaalselt, kelle eestvedamisel toimuvad iga päev ühistegevused ja kes organiseerib hooldekodus toimuvaid igakuiseid suuremaid üritusi

Lepingu sõlmimisele kaasa võtta:

 • kliendi isikut tõendav dokument või sellest koopia
 • perearsti poolt koostatud raviskeem (raviskeemi olemasolul)
 • perearsti tõend, et klient ei põe nakkushaigusi
 • koopia puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusest (otsuse olemasolul)